BYTOVÝ DOM - ZÁKLADY

Výkopové práce 

Debnenie a armovanie železa na základy bytového domu

Betónovanie základov bytového domu