OBYTNÝ PARK - LORINČIK HÁJE

Zatepľovanie fasády a imitácia dreva na radovej výstavbe

Zatepľovanie fasády na vila bytových domoch

Realizácia fasádnych omietok na vila bytových domoch

Dlažby v bytových domoch