RODINNÝ DOM - ROZHANOVCE

Výkopové práce pre základy rodinného domu

Betónovanie záklaldov rodinného domu

Zhotovenie základov z DT tvárnic

Betónovanie platne a izolovanie

Murovanie hrubej stavby domu

Debnenie železobetónového venca

Drevo na stavbu strechy

Montáž krovu

Pokládka strechy